top of page

最新消息

【營商小貼士】開設網店致勝小貼士


1. 選擇合適平台


開設網店時,選擇合適平台相當重要,坊間不少網站都可以自助設立網店,但自行設立的網店大多受限, 需要於網上尋找技術支援,又或是要自行想辦法解決相關技術問題, 而 MAS-Online Shop 可與商靈會計系統連接, 開單、傳票、扣倉都可以係一個平台搞掂哂, 帶比你一個會計好幫手, 所有數據一目了然, 我們亦提供優質售後服務, 對不熟悉網上平台/編程知識的新手自然是個最佳選擇


2. 註冊一個好的域名


域名(Domain)是我們俗稱的網址,一個好的網址會令顧客容易搜索/分享網店, 以及提高企業辨識度, 以下是其中一些好域名的因素:

- 辨識度高,不要太長

- 與公司名稱/業務有關

- 域名要獨特,可以自創一個新字,或合併一些短英文生字, 例如MasterSoft, emanager等等

- 如心目中的域名已被使用,亦可加上 “.com.hk” 或 “-hk.com” 等等


3. 靈活倉庫管理


網店訂單量一般較多, 而靈活庫存管理有助企業加快工作效率, MAS-Online Shop 可與 MAS-Account System 連接,當顧客於網店下單後,每一張網店訂單會在連接的商靈會計系統內自動生成發票, 亦能同步調整庫存。除此之外, 更可直接生成發票及傳票, 從而減輕企業處理瑣碎事的時間, 提升生產力。


4. 提升服務質素


服務質素對於網店非常重要,顧客往往會因為貨品的售後服務而作為其中一項考量因素,而網店即使沒有店員亦可隨時隨地運作,因此營造一種 24 小時為顧客服務的感覺, 提高顧客的滿意度。


以上所提及既貼士,商靈商靈網上商店都可以為您一一做到。管理層能方便管理財務,而且可以更快掌握公司進銷存資料,全面提升公司競爭力。


快啲聯絡我們了解更多商靈網店既優勢啦~


Comments


bottom of page